Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế từ A-Z

  19/12/2016    Lượt xem : 2529

Với kinh nghiệm nhiều năm liền đào tạo xuất nhập khập thực tế, đào tạo khai hải quan. Năm 2017 Công ty cổ phần giáo dục Việt nam đã trở thành trung tâm hàng đầu ở Việt Nam đào tạo về xuất nhập khẩu.