Mở Trung Tâm Xoa Bóp Bấm Huyệt? Chuyện Nhỏ!

  04/01/2020

Bạn cần chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt để hành nghề, để mở trung tâm kinh doanh dịch vụ xoa bóp bấm huyệt, massage? Chứng chỉ hành nghề xoa bóp bấm huyệt theo chuẩn bộ y tế cấp đủ điều kiện kinh doanh?