Học chứng chỉ văn thư lưu trữ ở Hà Nội

  03/01/2017

Học chứng chỉ văn thư lưu trữ ở Hà Nội .Mở lớp đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ : Liên tục mở các lớp đào tạo văn thư tại hà nội,tphcm, trung cấp văn thư, lớp ngắn hạn văn thư