Khóa học khai hải quan điện tử

  19/12/2016

Khai hải quan điện tử năm2017 (Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và thực hành VNACCS/VCIS).Theo khoản 5 điều 6 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế

  19/12/2016

Khóa học xuất nhập khẩu – khóa học xuất nhập khẩu thực tế năm 2017 ( Lý thuyết song song với thực hành). Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu theo hình thức “ cầm tay chỉ việc”, các bài giảng đều dựa trên các chứng từ thực và kinh nghiệm làm việc thực tế hiện nay