Khóa học xuất nhập khẩu ở hải phòng

  06/01/2017

khóa học xuất nhập khẩu ở hải phòng kết hợp với học khai hải quan thi lấy chứng chỉ trên tổng cục, một khóa học kết hợp cả lý thuyết và thực hành.

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế từ A-Z

  19/12/2016

Với kinh nghiệm nhiều năm liền đào tạo xuất nhập khập thực tế, đào tạo khai hải quan. Năm 2017 Công ty cổ phần giáo dục Việt nam đã trở thành trung tâm hàng đầu ở Việt Nam đào tạo về xuất nhập khẩu.